Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 36

I uke 36 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 11. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Publisert 11.09.2023 - Oppdatert 11.09.2023

Det registreres potensielt skadelige alger i områdene 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 11. Mengden er lav og antall stasjoner med registreringer har avtatt noe den siste uken. I produksjonsområde 1 registreres det fortsatt Alexandrium pseudogonyaulax, men antall stasjoner med registreringer er avtagende.. Karenia mikimotoi registreres i PO1-3. Konsentrasjonen er uendret de siste 3 ukene og det er foretas kun registreringer av arten ved lokaliteter som ligger i ytre kystområder.

Endring i adferd og appetitt i bes rapporters til Havforskningsinstituttet.