Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 34

I uke 34 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i alle produksjonsområder, med unntak av 9 og 10. Det er fortsatt registrert moderate og avtagende konsentrasjoner av Alexandrium pseudogonyaulax i PO1.  

Publisert 28.08.2023 - Oppdatert 28.08.2023

Det registreres potensielt skadelige alger i alle områdene, med unntak av 8 og 9. Mengden er lav og antall stasjoner med registreringer har avtatt noe den siste uken. I produksjonsområde 1 registreres det fortsatt en del Alexandrium pseudogonyaulax, med noe avtagende mengde sammenlignet med uke 33. Arten registreres sporadisk i andre produksjonsområder opp til PO6, registreringer er kun fra lokaliteter som ligger i eksponert kyst. I de øvrige områdene er kun registrert lave konsentrasjoner, med avtakende mengder i sør og vest. Det er registrert hovedsakelig Chrysochromulina og Prymnesium i områdene med registreringer. Ved flere stasjoner er det registrert en økning i mengden Karenia mikimotoi i uke 34, men fortsatt under faregrenser, fra PO1 opp til PO5.

Endring i adferd og appetitt i bes rapporters til Havforskningsinstituttet.