Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 33

I uke 33 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, samt i 6,8 og 10. I PO1 er det registrert moderate konsentrasjon av Alexandrium pseudogonyaulax.

Publisert 18.08.2023 - Oppdatert 18.08.2023

Det registreres potensielt skadelige alger i områdene 1-4 og 6,8 og 10 i uke 33. I produksjonsområde 1 registreres det fortsatt en del Alexandrium pseudogonyaulax, med noe avtagende mengde sammenlignet med uke 32. Arten registreres i håvtrekk andre produksjonsområder opp til PO6, men ikke i vannprøvene. Registreringer er kun fra lokaliteter som ligger i eksponert kyst. I de øvrige områdene er kun registrert lave konsentrasjoner, med avtakende mengder i sør og vest. Det er registrert hovedsakelig Chrysochromulina og Prymnesium i områdene med registreringer, og enkelt stasjoner med lav konsentrasjon av Karenia.

I enkelt områder er det rapporter om høye konsentrasjoner av kiselalger. Enkelte av disse har kraftige utvekster og vil kunne påvirke gjellene dersom de forkommer i høye konsentrasjon. Disse forekommer primært i PO2-6.

Endring i adferd og appetitt i bes rapporters til Havforskningsinstituttet.