Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 30

I uke 30 er det kun registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2 og 3. I de øvrige produksjonsområdene er det ikke registrert potensielt skadelige alger i uke 30.

Publisert 01.08.2023 - Oppdatert 01.08.2023

Det registreres potensielt skadelige alger i områdene 1, 2 og 3 i uke 29. Det er kun registrert lave konsentrasjoner ved de overvåkningspunktene man har langs kysten. Mengden av potensielt skadelige alger har avtatt markant i de siste uker i alle områder. I produksjonsområde 1 registreres det Alexandrium pseudogonyaulax ved enkelte stasjoner. Det er registrert Chrysochromulina og Prymnesium i områdene med registreringer, men kun sporadisk og i lave mengder.

I enkelte områder er det registrert «høstformer» av planteplankton arter. Enkelte av disse ar kraftige utvekster og vil kunne påvirke gjellene dersom de forkommer i høye konsentrasjon. Disse forekommer primært langs Vestlandet og i Nord-Norge langs åpen, ytre kyst.

Endring i adferd og appetitt i bes rapporters til Havforskningsinstituttet.