Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 29

I uke 29 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3 og i PO 5 og 6. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og registreres på enkelt lokaliteter innen områdene.   

Publisert 23.07.2023 - Oppdatert 23.07.2023

Det registreres potensielt skadelige alger i områdene 1, 2, 3 og 5 og 6 i uke 29. Det stor variasjon i mengde potensielt skadelige alger som registreres, samt antall lokaliteter innen PO’ene. Generelt er mengden lave og sporadisk forekomst. I PO 1 har det vært en reduksjon i mengden av Alexandrium pseudogonyaulax de siste 2 ukene, og mengden som registreres er under konsentrasjoner som påvirker fisk.

I enkelte områder er det økende mengder med «høstformer» av planteplankton arter. Enkelte av disse ar kraftige utvekster og vil kunne påvirke gjellene dersom de forkommer i høye konsentrasjon. I uke 29 er det registrert lave konsentrasjoner av disse artene langs Vestlandet og i Nord-Norge langs åpen, ytre kyst.

Endring i adferd og appetitt i bes rapporters til Havforskningsinstituttet.