Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapport uke 28

I uke 28 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1 til og med PO 6, samt i PO 11. Det er registrert avtakende mengder, men fortsatt moderate mengder i indre del av PO1. I de øvrige PO er det registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Publisert 14.07.2023 - Oppdatert 14.07.2023

Det registreres potensielt skadelige alger i områdene 1 til og med 6, samt i PO11 i uke 28. Det stor variasjon i mengde potensielt skadelige alger som registreres, samt antall lokaliteter innen PO’ene. Generelt er mengden lave, med noen unntak av PO 1.

For PO 1 har det fortsatt moderate mengder av Alexandrium pseudogonyaulax i de nordlige delene av PO ned til Arendal. Arten registreres i høyest mengde i fjorden, med økende mengder i kyststrømmen. Arten har medført utfordringer både for vill fisk og oppdrettsfisk i PO1 tidligere og ber oppdrettsnæringen være litt oppmerksom på endringer i adferd. Det er ikke registrert Alexandrium pseudogonyaulax i PO2.

Endring i adferd og appetitt i bes rapporters til Havforskningsinstituttet.