Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Algestatus

Ukentlig statusrapport

Publisert 26.05.2023 - Oppdatert 26.05.2023

Statusrapport uke 21

I uke 21 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 1, 2, 3, 8, 9 og 10. Det er kun registrert lave tettheter og på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Les mer

Artikler

Chatto1
Publisert 04.06.2021 - Oppdatert 04.06.2021

Oppblomstringer av skadelige alger langs kysten

Planteplankton er havets gress og nødvendighet for marine næringskjeder. De aller fleste arter i planteplanktonet anses som helt ufarlig. Et fåtall kan derimot skape problemer for fisk. Disse omtales som potensielt skadelige alger. Heldigvis er det ikke oppblomstringer langs hele kysten og hele året.

Les mer
Publisert 28.10.2022 - Oppdatert 28.10.2022

Oppsummering 2022

I 2022 ble det benyttet data fra ca 85 stasjoner med ukentlig prøvetakning og analyser av potensielt skadelige alger for fisk. I løpet av 2022 er det innrapportert 8 tilfeller med økt mortalitet i hos fisk i oppdrett langs kysten. Det er ikke rapportert om mortalitet hos villfisk i 2022. Ingen oppblomstringer av skadelige alger ble registret i 2021, men kortvarig høy tetthet av Alexandrium pseudogonyaulax medfører noe mortalitet i PO 1.

Les mer
Publisert 11.04.2022 - Oppdatert 11.04.2022

Oppsummering 2021

I 2021 ble det benyttet data fra 80 stasjoner med ukentlig prøvetakning og analyser av potensielt skadelige alger. Det ble innrapportert 7 tilfeller av økt mortalitet hos fisk i oppdrett, og et tilfelle av observert død villfisk. Ingen oppblomstringer av skadelige alger ble registret i 2021.

Les mer
Publisert 20.04.2020 - Oppdatert 20.04.2020

Hvitt belegg i fjæra

I den senere tid har det kommet rapporter om hvitt belegg i fjæra, sprutsonen, en rekke plasser langs Skagerrakkysten.

Havforskningsinstituttet har undersøkt prøver fra Langesund og Arendal for å avklare hva disse hvite flekkene på berget er (figur 1). Liknende fenomen er observert tidligere år, og det er vanligvis i mars man observerer slike flekker på berget.

Les mer